Oude Zijlvest 37
2011 VR Haarlem
Tel. +031 (0)23-531 5561
emailadres@

 

Kinderen-naast-kinderen

Doelstelling

De stichting heeft als doel de sociale en maatschappelijke belangen van kansarme kinderen zowel in Suriname als daarbuiten te behartigen. Onze hulp richt zich op onderwijs en gezondheidszorg, in het bijzonder op gehandicapte en HIV kinderen. Daarbij gaat het vaak om basisvoorzieningen waar ieder kind recht op heeft.

 

Werking

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • A. Alle kansarme kinderen, met respectering van hun geloof, culturele achtergrond, milieu of maatschappelijke afkomst, gelijke kansen te bieden om zich te kunnen ontwikkelen en ontplooien tot respectabele burgers.
  • B. Het daadwerkelijk betrekken van deze kinderen bij het maatschappelijk gebeuren, middels het ontplooien, initiëren, organiseren en begeleiden van maatschappelijk-sociaal gerichte aktiviteiten in de gemeenschap.

Stichting Kinderen naast kinderen concentreert haar werking voornamelijk rond:

Daarnaast ondersteunen we ook enkele andere initiatieven:

Door de uitvoering van diverse (kleine) projecten zorgen we voor lokale ondersteuning op deze vlakken. Daarbij werkt de stichting ook steeds samen met lokale organisaties zodat eigen inzet en initiatief wordt aangemoedigd.

 

Zusterorganisatie

Stichting “Kinderen naast Kinderen” heeft een zuster organisatie in Suriname, onder dezelfde naam: Adres Moengostraat 39, Kwatta, Paramaribo

NIEUW

Meer investering in Tabor-school (april 2009)
>> Kijk hier

Huiswerkbegeleiding Gunsi (maart 2009)
>> Kijk hier

Kans voor HIV-moeder met kinderen (februari 2009)
>> Kijk hier